منابع کتاب Aspekte

 

 

Aspekte 1 (B1+)

(نیاز به نصب اپلیکیشن مخصوص خواندن فایل های djvu، دانلود برای اندروید، دانلود برای ویندوز)

 

دانلود کتاب Lehrbuch (djvu)

دانلود کتاب Übungsbuch(djvu)

واژه نامه آلمانی انگلیسی

واژه نامه آلمانی فارسی Aspekte 1  و Aspekte 2  (به صورت درس به درس، الفبایی، گردآوری و ترجمه توسط خانم ملیحه احسان نیک)

فهرست افعال بی قاعده همراه با ترجمه

متن مکالمات DVD

کتاب معلم Lehrerhandreichungen

فایل های صوتی

Aspekte 1 – Kursbuch CD1

Aspekte 1 – Kursbuch CD2

 

 

Aspekte 2 (B2)

(نیاز به نصب اپلیکیشن مخصوص خواندن فایل های djvu، دانلود برای اندروید، دانلود برای ویندوز)

دانلود کتاب Lehrbuch (djvu)

دانلود کتاب Übungsbuch  (djvu)

واژه نامه آلمانی فارسی Aspekte 1 و Aspekte 2  (به صورت درس به درس، الفبایی، گردآوری و ترجمه توسط خانم ملیحه احسان نیک)

متن مکالمات DVD

کتاب معلم Lehrerhandreichungen

 

فایل های صوتی

Aspekte 2 – Kursbuch CD1

Aspekte 2 – Kursbuch CD2

Aspekte 2 – Kursbuch CD3