آزمون زبان آلمانی ÖSD

 

 

آزمون زبان آلمانی  ÖSD مقطع A1

دانلود متن آزمون کتبی همراه با پاسخنامه

دانلود متن آزمون شفاهی همراه با پاسخنامه

دانلود فایل صوتی آزمون

مشاده قسمت شفاهی در یوتیوب

چگونه به تنهایی برای آزمون گوته (یا ÖSD) مقطع A1 آلمانی بیاموزم؟ 

آزمون زبان آلمانی ÖSD مقطع A2

دانلود متن آزمون کتبی و شفاهی با پاسخنامه و صوت

مشاده قسمت شفاهی در یوتیوب (دو نفره)

مشاهده قسمت شفاهی (یک نفره) 

 

آزمون زبان آلمانی ÖSD مقطع B1

دانلود متن آزمون کتبی و شفاهی با پاسخنامه و صوت

مشاده قسمت شفاهی در یوتیوب (دو نفره)

مشاهده قسمت شفاهی (یک نفره) 

کتاب «10 نمونه آزمون گوته/اُ.اِس.دِ مقطع B1» (همراه با سی دی، پاسخنامۀ همۀ بخش‌ها و واژه نامۀ آلمانی فارسی) انتشارات راین

 

آزمون زبان آلمانی ÖSD  مقطع B2

دانلود متن آزمون کتبی و شفاهی با پاسخنامه و صوت

مشاده قسمت شفاهی در یوتیوب (دو نفره)