دستور زبان آلمانی – مقطع A2 – توضیحات دستور کتاب Starten wir

این یک تست است این یک تست است این یک تست است این یک تست است این یک تست است این یک تست است این یک تست است این یک تست است این یک تست است این یک تست است این یک تست است این یک تست است این یک تست است این یک تست است این یک تست است این یک تست است این یک تست است این یک تست است این یک تست است این یک تست است این یک تست است این یک تست است این یک تست است این یک تست است این یک تست است این یک تست است این یک تست است این یک تست است این یک تست است این یک تست است

 

 

دستور زبان آلمانی – مقطع A1 – توضیحات دستوری کتاب !Starten wir

دستور زبان آلمانی –  مقطع A1  

 حاوی توضیحات دستوری درس به درس کتابStarten wir! 

توضیحات دستوری ساده و قابل درک همراه با مثال های متعدد و ترجمۀ مثال

برای خود آموزی در کنار کتاب های آموزشی Starten wir

مناسب برای آزمون گوته مقطع A1

116 صفحه، رقعی

محمود رضا ولی خانی

انتشارات راین؛ چاپ دوم، ویرایش دوم 1399

تهیه از کتابفروشی های کتب زبان در سراسر کشور

سفارش مستقیم از انتشارات راین: 09190082957