محمود رضا ولی خانی

متولد 1355 در تهران

دبستان و متوسطه در تهران

 

 تحصیلات

بهمن 1374 تا 1378 تحصیل در رشته کارشناسی مترجمی زبان آلمانی در دانشگاه اصفهان.

مهر 1381 تا اسفند 1387 تحصیلات در مقطع کارشناسی ارشد پیوسته (دوره 6 ساله) در سه رشته آموزش زبان آلمانی، زبانشناسی آلمانی و علوم سیاسی در دانشگاه های مونیخ و آگسبورگ.

سابقه تدریس

1388 تدریس زبان آلمانی در دوره های Integrationskurs در مرکز دولتی Bfz در آگسبورگ.

1389  تدریس زبان آلمانی در مؤسسه امید آریان (کیهان) در تهران.

1388 تا 1391 تدریس زبان آلمانی در مؤسسه ادبا در تهران.

1391 تا شهریور 1395 تدریس زبان آلمانی در کانون زبان ایران در تهران.

1392 تا 1393 تدریس در شرکت تام ایران خودرو

بهمن 1395 تا شهریور 1396 تدریس متن خوانی سطوح پیشرفته در بنیاد دایره­المعارف اسلامی

شهریور 1395 تا اکنون: تألیف و ترجمه کتب کمک آموزشی زبان آلمانی و تدریس (خصوصی) زبان آلمانی

دیگر

دارای مجوز تدریس زبان آلمانی در دوره های Integrationskurs در آلمان.

کارشناس ارشد تحقیقات دپارتمان زبان آلمانی کانون زبان ایران از سال 1391 تا شهریور 1395

دارای مجوز تورلیدری از سازمان گردشگری

آثار منتشر شده از سال 1391 تا کنون

 1. واژه نامه آلمانی فارسیStudio dمقاطع A2 و B1 انتشارات راین، 1391
 2. واژه نامه آلمانی فارسیMenschenمقاطع A1, A2, B1 انتشارات راین
 3. دستور زبان آلمانی -Menschenمقاطع A1,A2,B1، انتشارات راین
 4. 650  لغت امتحان اشتارت دویچ 1 ، انتشارات راین
 5. واژه نامه آلمانی آلمانی – و آلمانی فارسیSICHERمقاطع B1+, B2.1, B2.2 انتشارات راین
 6. دستور زبان آلمانی -Schritte1+2 ، انتشارات راین
 7. واژه نامه آلمانی فارسیDaf kompaktمقاطع A1,A2، انتشارات راین
 8. دستور زبان آلمانی -SICHERB2.1و B2.2 انتشارات رامند و انتشارات راین.
 9. گردآوری نمونه آزمون های گوته مقاطعA1 و B1، انتشارات راین
 10. کتاب های کار (تمرین) دستور زبان آلمانی منشن انتشارات راین.
 11. مکالمه زبان آلمانی بر اساسMenschen A1انتشارات راین
 12. واژه نامه آلمانی فارسی Sicher C1.1 انتشارات راین
 13. فلش‌کارت منشن مقطع A1.1. انتشارات راین