دوره های خصوصی آموزش زبان آلمانی

با 

محمود رضا ولی خانی (09125366338)

 

دوره های مکالمه:

 A1 ·  در 15 جلسه  (به جای  ۶۴ جلسه گروهی)

از الفبا تا قبولی تضمینی در آزمون گوته A1

  A2 · در 15 جلسه (به جای ۶۴ جلسه گروهی)

از ابتدای A2 تا قبولی تضمینی در آزمون گوته A2

 B1 ·  در 20 جلسه  (به جای ۶۴ جلسه گروهی)

از ابتدای B1 تا قبولی تضمینی در آزمون گوته B1

B2 ·  در 25 جلسه  (به جای ۱۲۰ جلسه گروهی)

از ابتدای B2 تا قبولی تضمینی در آزمون گوته B2

  • C1در 30 جلسه  (به جای ۱۲۰ جلسه گروهی)

         از ابتدای C1 تا قبولی تضمینی در آزمون گوته C1

 

کلاس های آمادگی آزمون گوته (بخشهای نگارش و صحبت)

 ج. کلاس آزمون گوته A1 در 10 جلسه (به جای 75 جلسه گروهی)  (اطلاعات بیشتر)

  د. کلاس رفع اشکال در زمینۀ دستور زبان و درک مفهوم

  1.       هر جلسه 90 دقیقه است.
  2. محل تدریس: تهران، منطقه چهار، خیابان خواجه عبدالله انصاری، شهید عراقی (3 دقیقه پیاده تا مترو خط 3، خواجه عبدالله)
  3. شرکت در دوره ها از طریق تماس تصویری نیز ممکن است.
  4.       تضمین  بدین معنا است که در صورت عدم قبولی در آزمون گوته در قسمت های نگارش و صحبت، جلسات جبرانی تا قبولی در آزمون گوته مجانی برگزار می شود.