نمونه آزمون های زبان آلمانی Goethe

راهنمای ثبت نام آزمون

نمونه آزمون زبان آلمانی گوته مقطع A1

 1. دانلود فایل پی دی اف همراه با پاسخنامه
 2. دانلود فایل صوتی
 3.  مشاهده فیلم امتحان شفاهی
 4. جدول زمان برگزاری آزمون گوته A1
 5. کتاب «650 لغت آزمون گوته مقطع A1» انتشارات راین (موضوعی، همراه با CD تلفظ واژگان)
 6. کتاب «10 نمونه آزمون گوته مقطع A1» همراه با سی دی و پاسخنامه، انتشارات راین
 7.  دوره‌ی خصوصی ۱۰ جلسه‌ای آزمون گوته A1 از الفبا تا قبولی در آزمون. تضمینی. 

نمونه آزمون زبان آلمانی گوته مقطع A2

 1. دانلود فایل پی دی اف امتحان جدید گوته مقطع A2
 2. دانلود فایل صوتی
 3.  جدول برگزاری امتحان گوته مقطع A2

 نمونه آزمون زبان آلمانی گوته مقطع B1

 1. دانلود قسمت کتبی
 2. دانلود فایل صوتی قسمت شنیدن
 3. تماشای قسمت صحبت
 4. کتاب «10 نمونه آزمون  گوته مقطع B1» (همراه با سی دی، پاسخنامه و واژه نامه) انتشارات راین
 5. جدول برگزاری امتحان گوته مقطع B1

نمونه آزمون زبان آلمانی گوته مقطع B2

 1. دانلود فایل پی دی اف امتحان گوته مقطع B2
 2. دانلود فایل صوتی
 3. تماشای قسمت شفاهی
 4. تماشای قسمت شفاهی (در یوتیوب)
 5.  جدول برگزاری امتحان گوته مقطع B
 6.  کتاب نمونه آزمون گوته مقطع B2 (جدید)

نمونه آزمون زبان آلمانی گوته مقطع C1

 1. دانلود فایل پی دی اف امتحان گوته مقطع C1
 2. دانلود فایل صوتی
 3. تماشای قسمت شفاهی (برای مشاهده باید برنامه فلش پلیر به روز باشد)
 4. جدول برگزاری امتحان گوته مقطع C1

نمونه آزمون زبان آلمانی گوته مقطع C2

 1. دانلود فایل پی دی اف
 2. دانلود فایل صوتی
 3. تماشای قسمت شفاهی (در یوتیوب)
 4.  جدول برگزاری امتحان گوته مقطع C2